Contract Manager

Contract Management binnen Facilicom kenmerkt zich in het bijzonder door het werken met een groot aantal relatief autonome divisies en externe leveranciers. De belangrijkste sourcing partner is goed voor ongeveer een kwart van de externe contractwaarde en heeft daarmee grote aandacht. Echter, de overige contracten zijn ook van belang, groeiende en vergen vernieuwd inzicht.
Het grote aantal interne partijen en stakeholders maakt het speelveld niet alleen interessant, maar ook dat de keuzes in contractvormen niet altijd evident zijn.
Het belang van goed inzicht in de contracten, het speelveld en de keuzes die management neemt rap toe, terwijl de contracten van de grote spelers steeds complexer worden en organisaties (onnodig) stimuleert om meer en additionele producten ipv minder af te nemen.
Contract Management wordt gevraagd om een objectief en intelligent oordeel te geven betreffende de consequenties van keuzes die de organisatie wil maken of gemaakt heeft. Naast dit alles zorgt de contractmanager voor het handhaven van een bruikbare en courante contractadministratie.

JOUW FUNCTIE
Relatiebeheer:

 • Onderhoudt de relatie met leveranciers op het niveau van tactisch management om een correcte levering van producten en/of diensten te verzekeren die aansluit bij het contract en de verwachtingen.
 • Bespreekt contract issues die de bedrijfsvoering van de organisatie in gevaar kunnen brengen met vertegenwoordigers van de business.
 • Contractmanagement:
 • Bewaakt de uitvoering van contracten vanuit een inkoop perspectief en verzekert dat contracten correct worden uitgevoerd en nageleefd.
 • Brengt financiële en commerciële risico’s in kaart en neemt tijdige maatregelen om deze risico’s te mitigeren.
 • Voert formele integrale contract evaluaties en audits uit en rapporteert de uitkomsten aan stakeholders.
 • Levert input voor projecten gezien vanuit contractuele voorwaarden en/of verplichtingen ten aanzien van het in gebruik nemen van nieuwe of gewijzigde diensten.
 • Voert contractuele wijzigingen door om de gewenste dienstverlening in lijn te houden met de geleverde dienstverlening van de leverancier(s).
 • Ontwikkelt en onderhoudt documentatie ter ondersteuning van efficiënt contractmanagement.

Inkoopproces:

 • Adviseert de business en het BT-management bij het formuleren van de eisen waaraan de te contracteren producten en diensten moeten voldoen.
 • Adviseert de inkoper over de contractvoorwaarden die van belang zijn om een goede en beheerste uitvoering van het contract mogelijk te maken.
 • Onderhoudt van noodzakelijke dossiers:
 • Onderhoudt het dossier met het contractbeleid en de IT-contract richtlijnen (inclusief release notes bij wijzingen).
 • Onderhoudt het dossier met leveranciers- en productinformatie.
 • Onderhoudt het dossier met alle informatie met betrekking tot de IT-contracten.
 • Onderhoudt het dossier met informatie over contactpersonen ter ondersteuning van de uitvoering van contracten.

Je rapporteert aan de Manager Service Management en in jouw team werk je samen met inkoop, de Service Manager en de contract eigenaren. 

Facilicom is net als veel bedrijven bijzonder afhankelijk van externe ICT-producten en diensten. Daar gaat veel geld in om met contracten die complexe structuren en producten bevatten. Trends zoals Cloud, SaaS en MSP’s plaatsen steeds meer interne ICT-services buiten de organisatie. De bijbehorende contracten zijn goed voor een groot deel van het totale ICT-budget. Daarbinnen zijn een handvol leveranciers goed voor het merendeel van de totale contractwaarde. De scope van de contracten omvat alle ICT gerelateerde producten en diensten, zoals hardware, netwerken, software, inhuur, security en anderen in al hun variëteiten.

Facilicom’s zoekt contract managers om dit alles te besturen. Mensen die naast continuïteit ook vernieuwing en structuur in het geheel aanbrengen. Die kritisch zijn betreffende gebruik, nut en noodzaak. Die in staat zijn om het gehele portfolio goed te beheren en oog hebben voor alternatieven.

Over tijd worden organisaties steeds afhankelijker van hun grote leveranciers, wat niet helpt op het moment dat er nieuwe onderhandelingen of verlengingen aan de orde zijn. De contract manager beheert de bestaande contracten, zorgt voor tijdige acties bij verlenging en grijpt indien nodig in. Tevens adviseert de contract manager het management en directie op basis van data en analyses om “leverage” te krijgen of te houden en beoordeelt de voorgestelde contracten inhoudelijk, of stelt hiertoe een contract op.

De nieuwe contract manager heeft tevens ervaring met software subscriptie modellen. Software subscriptie is steeds vaker de norm en de onderliggende complexe contracten van leveranciers zoals Microsoft vergen ervaring, kennis en inzicht. De contract manager adviseert om het prijsopdrijvende effect te voorkomen. Zo ook wat Facilicom kan doen om te voorkomen dat de organisatie onnodig veel services afneemt.

Ben jij die stevige, verbindende Senior Contractmanager die beschikt over de 3 Q’s (IQ, EQ en Accu) en de drive en passie heeft om verstandig en slagvaardig om te gaan met deze complexe en kostbare materie? Help jij Facilicom verder te professionaliseren, juiste besluiten te nemen en te voorkomen dat korte termijn gewin resulteert in lange termijn dure verplichtingen? Dan zien we graag jouw sollicitatie zo spoedig mogelijk tegemoet. Je krijgt binnen dezelfde werkdag een reactie van ons of we je uitnodigen voor een oriënterend gesprek.

Job requirements

Facilicom Group zoekt een kandidaat die beschikt over:

 • Minimaal aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;
 • 3-5 jaar werkervaring als contract manager binnen een organisatie met complexe IT-applicaties;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het opstellen van contracten en het daarbinnen juist formuleren van de eisen en wensen van de organisatie, de voorwaarden, condities en afspraken;
 • Aantoonbare ervaring in het beheer, onderhoud en de evaluatie van contracten, zoals het doorvoeren van tussentijdse aanpassingen, toezien op het contractvormingsproces en aanverwante financiële processen. Uiteraard in samenwerking met inkoop en juridische zaken;
 • Ervaring met stakeholdermanagement;

Daarnaast beschikt je over de volgende competenties:

 • Autonoom en proactief handelen met een breed draagvlak en acceptatie;
 • Je kunt boven de emotie uitstijgen en objectief een oordeel vellen;
 • Jouw probleemoplossend vermogen zorgt voor besluitvorming en een gezamenlijk resultaat;
 • Jouw eigen structuur zorgt voor tijdige besluiten tbv contractvernieuwing en verlenging;
 • Je hebt een sterk analytisch en conceptueel denkvermogen. Je reduceert complexiteit tot eenvoud;
 • Je hebt een ‘hands-on’ en een ‘can do’ mentaliteit en je denkt “out of the box”;
 • Je ben in staat om op meerdere niveaus te functioneren en te communiceren, van werkvloer tot divisie directies. 

Company description

‘Facilicom Group werkt samen aan een betere leefomgeving voor iedereen’.
Facilicom Group is een van de grootste dienstverlenende organisaties in Nederland. Wat begon als een facilitair bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met expertise in meerdere sectoren, zoals onder andere Overheid, Retail, Zorg, Onderwijs en Transport & Logistiek. In ruim zes decennia tijd is dienstverlening onderdeel geworden van het Facilicom-DNA. De kennis en kunde, opgebouwd in facilitaire diensten, worden overgedragen naar andere branches waar nieuwe kansen worden gespot en waar kan worden vernieuwd. Dit doet Facilicom Group door middel van haar eigen labels en zelfstandige bedrijven die de visie en slagkracht delen. Deze labels zijn: Beveiliging, Schoonmaak, Catering, Bouw & Installatie, Sociaal Domein & Zorg en natuurlijk Facility Management.
Als je bij Facilicom Group gaat werken, maak je deel uit van een hybride dienstverlener met landelijke dekking en de drive om te blijven groeien en te innoveren! Het hoofdkantoor is gevestigd in Schiedam; in totaal werken er zo’n 26.000 medewerkers!

WAAROM WERKEN BIJ FACILICOM
Fluitend naar je werk en fluitend weer terug! Dat is werkgeluk bij Facilicom Group. Als Nederlands familiebedrijf is Facilicom Group trots op haar omvang en haar ondernemingsgeest. Met merken als Trigion, Incluzio, Breijer, Food&i, Facilicom Solutions en Gom en een bedrijf in België. Maar nog belangrijker dan haar grootte, is de missie: samen werken aan een betere leefomgeving voor iedereen. Facilicom Group denkt vooral aan de lange termijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen holle term, maar geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Het ‘bedrijf heeft een ziel’.
Facilicom Group gelooft dat verandering en vernieuwing belangrijk zijn om haar missie te kunnen blijven nastreven. Daarom zijn ze altijd op zoek naar innovatieve concepten en nieuwe technologieën om haar dienstverlening iedere dag een beetje beter te maken. En ze gaan verder dan dat. Facilicom Group wil ook bijdragen aan een betere maatschappij. Met projecten van de ‘Facilicom Foundation’ en ‘Buitengewoon’ zet Facilicom Group zich in voor kwetsbare groepen en nemen ze drempels naar werk weg.

Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen en te groeien binnen een inspirerende omgeving met een sociaal karakter. En dat allemaal bij een bedrijf waar de mens centraal staat, je jezelf kunt zijn en waar ze elkaar met ‘jij’ aanspreken. Hoe fijn is dat?

IT BINNEN FACILICOM
Er vinden interessante ontwikkelingen plaats binnen de IT van Facilicom Group. Een greep uit het onderstaande zorgt ervoor dat de inrichting van de IT-organisatie binnen Facilicom daarop wordt aangepast.

 • De uitbesteding naar een IT serviceprovider van diverse diensten en services, bijvoorbeeld de werkplek;
 • De keuze voor en de introductie van bij voorkeur SaaS oplossingen;
 • De verdere digitalisering en integratie van administratieve processen;
 • De integratie van IT binnen de dienstverlening aan klanten.

De rol van IT verandert van een service organisatie (Facilicom IT) naar een regie organisatie (Business Technology). In jouw rol als Senior Projectmanager wordt van je verwacht dat hier een zeer belangrijke bijdrage aan zult leveren.  

Employment Conditions

Facilicom Group bied je een veelzijdige en uitdagende functie binnen een prachtig bedrijf, waarin je veel impact kunt maken. Je bent onderdeel van een team dat verantwoordelijk is voor het neerzetten van een integrale aanpak. Je komt te werken in een veelzijdige hybride omgeving, met een open cultuur, een goede werksfeer waar collega’s nauw samenwerken, elkaar prikkelen én ondersteunen.
Naast het bovenstaande mag je rekenen op:

 • Een aanstelling voor 36-40 uur per week;
 • Het geboden salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring tussen de € 59k en € 98k per jaar;
 • Minimaal 27 vakantiedagen per jaar, met de mogelijkheid om vakantiedagen te kopen en te verkopen;
 • Een uitstekende collectieve pensioenregeling met een lage eigen bijdrage;
 • De beschikking over een laptop en een mobiele telefoon;
 • Auto afhankelijk van de senioriteit;
 • Hybride werken wordt door Facilicom gefaciliteerd, waar men ervan uitgaat.

Application procedure

Facilicom Group is op zoek naar uniek talent. Dit betekent dat deze procedure daar waar nodig kan worden aangepast, zodat elk individu zich uitgenodigd voelt om bij Facilicom Group te komen werken. 
In ieder geval worden kandidaten, op basis van de cv-selectie, uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met ondergetekende. Als we dan samen bepalen om het proces met Facilicom Group te starten, volgen gesprekken met de betreffende Hoofd IT Operatie en mogelijk met toekomstige peers. Bij een positieve uitkomst volgt een eindgesprek met de CIO. Als alles goed verlopen is, zal Facilicom je een aanbod doen en volgt het arbeidsvoorwaardenproces. 

Apply for this position

Naam(Vereist)
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 2 MB.

Bert van Barneveld

Bert van Barneveld
Associate Recruiter

+31 6 27 02 49 00
Mail direct