2022

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Xtra Mile Recruitement aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site.

Indien u op deze website persoonlijke gegevens verstrekt, dan worden deze gegevens uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Xtra Mile Recruitment zal uw gegevens niet aan derden verstrekken.

Naar de Privacy statement